2019/2020
Uniwersytet Łódzki

Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej

WYDZIAŁ FIZYKI I INFORMATYKI STOSOWANEJ

90-236 Łódź, ul. Pomorska 149/153

tel.:(42) 635 42 61,

tel.:/fax:0

fax:0

e-mail:dziekanat@wfis.uni.lodz.pl

studia.wfis.uni.lodz.pl

Więcej informacji o wydziale

Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej Uniwersytetu Łódzkiego jest miejscem dla ludzi poszukujących nowych rozwiązań technicznych, nastawionych na analizę zjawisk przyrody, poznających technologie informatyczne i mobilne.

Oferuje studia pozwalające na zdobywanie wiedzy z dziedziny fizyki, informatyki oraz nauk matematyczno-przyrodniczych na różnych poziomach, w tym inżynierskim.

Społeczność studentów, nauczycieli akademickich, badaczy i ekspertów wspólnie poszukuje innowacyjnych pomysłów i angażuje się w ich realizację. Największą inspiracją są prace realizowane przez studentów, którzy tworzą gry i aplikacje na urządzenia mobilne, przeprowadzają eksperymenty oraz pokazy w nowoczesnych laboratoriach fizycznych i pracowniach informatycznych.

Programy studiów przygotowane są w oparciu o doświadczenia, autentyczne projekty wdrożeniowe, rozbudowany system praktyk i staży w firmach i organizacjach oświatowo – naukowych. Zajęcia oraz projekty prowadzone są ze współudziałem licznych ekspertów oraz praktyków biznesu, którzy zapewniają stały dostęp do najnowszej wiedzy i technologii informatycznych.

Studia prowadzone są w języku polskim, a jeden z kierunków w języku angielskim. Studenci stacjonarnych studiów inżynierskich posiadają możliwość otrzymania dyplomów dwóch uczelni: Uniwersytetu Łódzkiego i Centria University of Applied Sciences w Finlandii.

Kompetencje i umiejętności nabyte w trakcie studiów pozwalają naszym absolwentom w świadomy sposób planować swoją karierę zawodową, dając możliwości młodym ludziom na podejmowanie pracy w branżach technicznych, zarówno w trakcie studiów, jak po ich zakończeniu.

Studia I stopnia (licencjackie 3-letnie)

Stacjonarne

Studia I stopnia (inżynierskie 3,5-letnie)

Stacjonarne
Niestacjonarne (zaoczne)

Studia II stopnia (magisterskie 2-letnie)

Stacjonarne
Niestacjonarne (zaoczne)